Aktualności

Opieka wakacyjna
17 stycznia 2024

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2024 r. harmonogram ...

Dzień Babci i Dziadka
4 stycznia 2024

Serdecznie zapraszamy wszystkie Babcie i Dziadków na uroczystość z okazji ,,Dnia Babci i Dziadka”, która odbędzie się Pszczółki ...

Bal Karnawałowy
2 stycznia 2024

Linki

Nasza historia

 
Przedszkole na Suzina 4 powstało w 1934 r. i od razu wpisało się w pejzaż i historię starego Żoliborza.
 
W latach dwudziestych XX wieku  Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa postanowiła wcielić w życie wizje szklanych domów Stefana Żeromskiego. Przy WSM zaczęło działać Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, którym kierował pionier nowoczesnej pediatrii w Polsce doktor Aleksander Landy. Twórcy WSM dbali zwłaszcza o dzieci. To w „Szklanym Domku” zaprojektowanym przez Janinę Jankowską, zbudowanym specjalnie dla potrzeb przedszkola odbywały się zajęcia dla dzieci. Zastosowano stały system wietrzenia przez otwarte stale na przestrzał górne okna. Nowoczesne, choć skromne wyposażenie lokalu oraz urządzenia przylegającego do budynku ogródka odbijały korzystnie od ówczesnych warunków innych przedszkoli. W lecie na terenie przedszkola organizowano półkolonie.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym przedszkolu.

 

   Przedszkole RTPD różniło się od wszystkich innych treścią i metodami wychowania. Realizowało założenia świeckiego wychowania, szanowano i rozwijano indywidualność dziecka zostawiając mu dużo swobody i możliwości ruchu na powietrzu. Przez cały rok większość zajęć organizowano w ogrodzie. Wiosną i jesienią ośrodkami pracy były zagonki i zwierzyniec. Każdego roku w kwietniu lub maju urządzano wystawę prac dziecięcych celem przedstawienia wysiłków i postępów indywidualnych dzieci oraz podsumowania całorocznego dorobku przedszkola.

   Cechą charakterystyczną i wyróżniającą przedszkole była kierownicza rola poradni pediatrycznej „Zdrowie Dziecka” w funkcjonowaniu placówki.
 
   Śpiew, rytmikę, orkiestrę perkusyjną, traktowane jako zajęcia terapeutyczne, prowadzili specjalnie zaangażowani wysoko kwalifikowani instruktorzy. Poradnia popularyzowała zasady i metody wychowania wśród rodziców, czuwała także nad kształceniem i doskonaleniem personelu.
 
 
 
Nasze przedszkole cieszyło się dużym zainteresowaniem mieszkańców i otoczone było specjalna troską władz WSM i zarządu RTPD. Dzieci z przedszkola brały czynny udział w społecznym życiu osiedla: brały udział w pochodach organizowanych wewnątrz osiedla, maszerowały z chorągiewkami w takt własnej orkiestry perkusyjnej, występowały też w części artystycznej okolicznościowych akademii. Głębokie, wspólne „odświętne” przeżycia wiązały emocjonalnie dzieci i dorosłych mieszkańców osiedla. 
 
 
 
 
Po drugiej wojnie światowej przedszkole wznowiło działalność w 1949r. „Początki przedszkola były trudne – wspomina na łamach „Przedszkolnego Pisemka”, Danuta Suwara –ówczesny kierownik przedszkola – W ogrodzie nie było drzew. Pamiętam jak rodzice zgłaszali się do pomocy (…). Same malowałyśmy sprzęty, urządzaliśmy sale dla dzieci”. 
 
 
 
 
 
 
Przez ponad 20 lat w przedszkolu pracowała Maria Wieman – autorka muzyki do wielu wierszy Kownackiej. Była twórcą programu zajęć muzycznych dla przedszkoli, zorganizowała dziecięcą orkiestrę. Zajęcia prowadzone przez Marię Wieman były często obserwowane przez studentów, przyszłych nauczycieli, którzy mogli obserwować różne sposoby realizacji treści wychowania muzycznego w przedszkolu.
 
 
 
To z myślą o wychowawczyniach pracujących w naszym przedszkolu, zespół ludzi skupionych w RTPD stworzył pismo „Wychowanie w Przedszkolu” – pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1948r. Gazeta wydawana jest do dnia dzisiejszego, ma charakter specjalistyczno – metodyczny, inspiruje i wspiera nauczycieli do ustawicznego doskonalenia i rozwoju zawodowego.
 
Słynne osoby uczęszczające do naszego placówki, to min.: Jarosław Abramow – Newerly, Jan Englert, bracia Damięccy, Zbigniew Religa, Andrzej Garlicki, Ewa Osińska, Marta Sośnicka, Hanna Lisowska. 
 
 
 
 
 
 
Bardzo ważną dla nas datą jest 22.11.1997r, kiedy to naszemu przedszkolu zostało nadane imię Marii Kownackiej. Spośród wielu pisarzy wybraliśmy właśnie ją, gdyż była wielką przyjaciółką dzieci – kochała dzieci, a one kochały ją. Otrzymała od nich w 1979r. Order Uśmiechu i Orle Pióro.
 
 
 
 
Maria Kownacka (1894 – 1982) od początku swojej działalności na rzecz dzieci, była związana z naszym przedszkolem, w sąsiedztwie którego mieszkała przez 51 lat. Z okien swojego mieszkania obserwowała bawiące się przedszkolaki, które  zainspirowały ją do tworzenia książeczek dla najmłodszych. Często spotykała się ze swoimi małymi sąsiadami, rozmawiała z nimi, żywo reagowała na ich sprawy, czytała im swoje opowiadania. Śmiało możemy powiedzieć, że dzięki sąsiedztwu z nami powstało szereg utworów dla dzieci, tj.: „Za żywopłotem”, „Ogródek”, „Plastusiowy Pamiętnik”, „Plastusiowo”, „W świerszczykowie”, „Przygody Plastusia”, tak cennych po dzień dzisiejszy. Także nauczycielki naszego przedszkola ceniły kontakty z Marią Kownacką, gdyż odkrywała przed nimi różne możliwości pracy z dziećmi i często zaskakiwała pomysłami. 
 
 
 
Przedszkole na Suzina przetrwało wiele zmian, reform, ustrojów, ale pozostał w nim do dziś duch poszanowania i rozwijania indywidualności dziecka, który towarzyszył początkom działalności naszej 76 – letniej placówki. To co nas odróżnia od innych przedszkoli, to na pewno ciepły, przytulny, zabytkowy budynek sprzyjający nawiązaniu między nami wszystkimi (nauczyciele – pracownicy – dzieci – rodzice) rodzinnej atmosfery. W tym niepozornym budynku odbywają się liczne uroczystości i spotkania: wigilijne, z Mikołajem, z okazji Dnia Babci i Dziadka, Balu Karnawałowego, Dnia Matki, Dnia komisji Edukacji Narodowej, festyny rodzinne: Dzień Ziemniaka, Święto Dyni, Tata, Mama i Ja. Dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują prace na świąteczne wystawy: kurczaczków, palm, szopek, gwiazd betlejemskich, Plastusiów. Nasze przedszkolaki od samego początku działalności przedszkola czynnie angażują się we wszelkie inicjatywy i akcje społeczne: przeglądy muzyczne, taneczne i teatralne, konkursy plastyczne, ekologiczne, akcje kasztanobrania, sprzątania świata, zbiórki karmy dla zwierząt w schronisku na Paluchu, zużytych baterii, „Góry Grosza”. Utrzymujemy kontakt z Izbą Pamięci M. Kownackiej, z Domem Seniora przy ul. Popiełuszki, ze środowiskiem lokalnym: szkołami i biblioteką.
 
W naszej placówce stwarzamy dzieciom ciepłą i przyjazną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa, bliskości, indywidualnego traktowania każdego dziecka. W swojej pracy korzystamy z twórczości M. Kownackiej i propagujemy jej ponadczasowe wartości: umiłowanie przyrody, pięknego słowa, literatury, kultury, szacunku dla innych i tradycji.
 
Potwierdzeniem faktu, że nasze przedszkole jest miejscem przyjaznym i potrzebnym dzieciom są wizyty absolwentów wraz z rodzinami, wspominających wspólnie spędzony tu czas. Dobra opinia o nas wpływa na ogromne zainteresowanie rodziców przyszłych przedszkolaków, z czego bardzo się cieszymy i traktujemy jako ogromny sukces. Zachęcamy wszystkich do wstąpienia do nas…choćby na chwilę.
 
Nauczyciele i personel przedszkola.

Kontakt

Przedszkole nr 130 im Marii Kownackiej

ul. Suzina 4
01-586 Warszawa

tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@eduwarszawa.pl

Rada Rodziców:
rrp130wwa@gmail.com

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.