Nasze zasady

 
 1. Rodzice/Opiekunowie przyprowadzają dzieci od godziny 7. 00 do godz. 08:30. O spóźnieniach należy poinformować dzień wcześniej lub telefonicznie , nie później niż do godz. 09:00.
   
 2. Rodzice/Opiekunowie odbierają dzieci w godzinach 12-13 i 15-17:30. Inne osoby tylko na podstawie pisemnego upoważnienia Rodziców zawierającego nr dowodu osobistego osoby upoważnionej. Wszelkie zmiany należy zgłaszać nauczycielom. Osobom poniżej 18 r. ż., jak i budzącym podejrzenie spożycia alkoholu, dziecka nie wydajemy.
   
 3. Po przekazaniu dziecka rodzicowi nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
   
 4. Przedszkole nie odpowiada za rzeczy pozostawione w przedsionku szatni oraz na terenie np. rowerki, sanki, wózki.
   
 5. Na tablicy ogłoszeń umieszczamy wszystkie informacje – zachęcamy do codziennego czytania.
   
 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu przyjmowane są wyłącznie w kasie, w dniach i godzinach podanych w comiesięcznej informacji. Wszelkie zmiany opłat należy zgłaszać pisemnie w kancelarii z końcem poprzedzającego miesiąca.
   
 7. Rodzice są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu do natychmiastowego kontaktu, a w razie konieczności najszybszego stawienia się i odbioru dziecka.
   
 8. Personel przedszkola nie podaje dzieciom żadnych leków, udziela pomocy przedmedycznej.
   
 9. Zebrania organizujemy wyłącznie dla Rodziców/Opiekunów i nie możemy w tym czasie zapewnić dzieciom właściwej opieki.
   
 10. Wszelkie informacje o dziecku (stan zdrowia, sytuacja rodzinna, zmiany zachowania) są nam pomocne we właściwej nad nim opiece.

Kontakt

Przedszkole nr 130 im Marii Kownackiej

ul. Suzina 4
01-586 Warszawa

tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.