Aktualności

Zebrania z rodzicami
1 września 2020

Drodzy rodzice, Zebrania z rodzicami odbędą się: I grupa 1 września (wtorek) godz. 17.00 II grupa 4 września ...

Zawieszenie zajęć do 15 maja ...
6 maja 2020

Pełna informacja na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/ Informacja od Burmistrza ...

Linki

Grupa IV

 

 

Grupa IV "Jeżyki"

6 latki

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
miesiąc – październik 2020
grupa IV
 
 
Tematy kompleksowe
 
 1. Idzie jesień przez świat.
 2. Jesienna przyroda.
 3. Koszyk pani Jesieni.
 4. Skarby jesieni.
 
 
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
 
 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni¬mów (kozak, kurka),
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji,
 • kształto¬wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej,
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli¬czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach,
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji,
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów,
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze¬nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy), czerpanie radości z obco¬wania z przyrodą (spacery po lesie, zbieranie grzybów),
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych,
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS,
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem,
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla¬stycznej, muzycznej, ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów,
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy. 

Kadra

Nauczyciele: Ewa Dziubińska - wykształcenie: wyższe magisterskie, specjalność: edukacja początkowa, nauczyciel ...

Kontakt

Przedszkole nr 130 im Marii Kownackiej

ul. Suzina 4
01-586 Warszawa

tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.