Grupa IV

 

 

Grupa IV "Jeżyki"

6 latki

 

 

 

 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
miesiąc – maj 2021
grupa IV
 
 
Tematy kompleksowe
 
 1. Książka – mój przyjaciel.
 2. Baśnie, bajki, legendy.
 3. Rodzina razem się trzyma.
 4. Ja i moi bliscy.
 
Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
 
 • poszerza bierny i czynny słownik o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtuje umiejętność budowania logicz¬nych i poprawnych wypowiedzi; zapoznaje się z pojęciami odnoszącymi się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • kształtuje logiczne myślenie podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonali percepcję słuchową przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpie radość z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowo opanowuje teksty wierszy i piosenek oraz słownictwo;
 • wykorzystuje możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz poznaje litery  ł, Ł, h, H;
 • rozbudza ciekawość poznawczą przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet; przeprowadza proste doświadczenia, obserwuje je, wyciąga wnioski na tej podstawie;
 • rozwija umiejętność planowania działań w celu zdo¬bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamia sobie  znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • doskonali umiejętność  przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi; zapoznaje z cyfrą 0 i liczbą 10 i układa ją z cyfr; posługuje  się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystuje umiejętność mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwija zainteresowanie środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; kształtuje postawę troski o środowisko;
 • kształtuję postawę prorodzinną, uświadamia sobie wspierającą rolę rodziny; rozwija umiejętność wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia¬ znaczenie rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwija zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamia sobie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu¬dzi zainteresowanie relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwija umiejętności muzyczne, wokalne i taneczne;
 • rozwija przedsiębiorczość  podczas planowania i przygotowywania spotkań i uroczystości na terenie przedszkola;
 • rozwija sprawność manualną i grafomotoryczną podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; wykorzystuje możliwoś podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
 • rozwija poczucie własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.
   

 

Kadra

Nauczyciele: Ewa Dziubińska - wykształcenie: wyższe magisterskie, specjalność: edukacja początkowa, nauczyciel ...

Kontakt

Przedszkole nr 130 im Marii Kownackiej

ul. Suzina 4
01-586 Warszawa

tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.