Grupa II

 

 

Grupa II "Misie"

4 latki

 

 

 

Plan pracy na miesiąc maj
grupa II - Misie
 
 
Tematy kompleksowe
 
 1. KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL
 2. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY
 3. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA
 4. JA I MOI BLISCY

Cele
 
 • poznanie wartości „mądrość”; zachęcanie do zdobywania nowej wiedzy
 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci
 • rozwijanie ciekawości poznawczej, inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki
 • ćwiczenie słuchu fonematycznego; wyodrębnianie wyrazów w zdaniu
 • nabywanie wiadomości dotyczących książek;  szanowanie ich
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu; nauka nowych piosenek
 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk
 • kształtowanie dokładności podczas wykonywania prac, rozwijanie poczucia estetyki
 • integracja grupy podczas wykonywania prac plastycznych i wspólnych zabaw
 • poznanie różnych rodzajów książek oraz pojęcia „sensoryczna książeczka”
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie)
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi
 • budzenie chęci szukania mądrości w książkach; poznanie księgarni
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju
 • poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu; zachęcanie do samodzielnego działania i zgodnej współpracy
 • wspólne przygotowanie występu artystycznego z okazji Dnia Mamy i Taty; przełamywanie u dzieci lęku przed publicznym wystąpieniem
 • poznanie roli i wartości rodziny oraz roli poszczególnych członków rodziny
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach
 • wzmacnianie więzi rodzinnych, ukazanie piękna bycia częścią rodziny
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami i prezentami
 • rozwijanie umiejętności przeliczania elementów zbioru; zapoznanie z liczbą 10
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw
 • poznanie piosenek o mamie i tacie z dziecięcego repertuaru muzyki
 • pogłębianie uczucia przywiązania i szacunku dla rodziców
 • aktywne słuchanie muzyki; wyrażanie swoich emocji poprzez muzykę

 

Kadra

Nauczyciele: Renata Borowska - wykształcenie -wyższe magisterskie, pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne , nauczyciel ...

Kontakt

Przedszkole nr 130 im Marii Kownackiej

ul. Suzina 4
01-586 Warszawa

tel: (22) 833 23 73
e-mail: p130@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.